Aktuální komentáře nebo archiv starších komentářů

 

Statistiky nehod aneb jak vysoká je průměrná inteeigence novináře / reportéra ? (9.1.2008)

Naši čactí novináři nám hned po novém roce začínají v řadě televizních reportáží a novinovích článcích předestírat, jak bodový systém přestal fungovat a my všichni začínáme zase jezdit stejně jako dřív, tedy špatně. Samozřejmě s nimi souhlasí řada policistů či politiků, aniž by se alespoň někdo z nich zamyslel nad realitou, která je velmi snadno dohledatelná přímo na webových stránkách Českého statistického úřadu. Ta realita, jedna jediná excelovská tabulka, zahrnující veškerou statistiku nehod v období let 1980 až 2006 (rok 2007 jsem doplnil podle předběžně zvěřejněných čísel), je přitom k nalezení snadno a rychle na pár kliků. Vytáhl jsem z ní ten nejpodstatnější údaj, tedy počet zemřelých na našich silnicích za každý rok, dohromady tedy za dvacetsedm let. Na rozdíl od vyčůraného novinářského srovnávání roku 2006 proti roku 2007, což je ve statistice sice nepřípustné, ale pro novináře zajímavé (jinak by nebylo o čem psát), je zde vidět jednoznačný trend snižování počtu zemřelých na našich silnicích. Háček, proč o tom veřejné sdělovací prostředky takto neinformují je v tom, že klesající trend smrtelných nehod začíná po roce 1997, kdy se jednoznačně ukazuje, přes narůstající počet aut zhruba 100.000 ročně, že počet aut s počtem mrtvých nesouvisí.Zároveň se ovšem ukazuje, až na drobné výkyvy dané nikoliv statistikou, ale především počasím (v mlze či námraze se bourá více s většími následky), že tento trend nemá naprosto žádnou souvislost s bodovým systémem. Což samozřejmě není žádoucí běžnému řidiči ukazovat, neboť by si mohl uvědomit, že bodový systém dělá jen to, že opět buzeruje ty občas chybující, třeba za parkování, ale nijak neomezuje piráty silnic, neboť ty může omezit jen přítomnost policie na těch správných místech, což je ovšem to poslední, co bychom od dopravní policie mohli čekat.

Máte-li chuť, můžete s mnohem komplexnějšími daty v originální tabulce dělat jiná kouzla, třeba hledat závislost mezi kilometráží dálnic a počtem nehod, a poté poděkovat ekoteroristům, že ty dálnice tak poctivě blokují, zpravidla pouze z administrativních příčin. To je ale již jiná kapitola.

Zbývá úvaha, co vysoké školy novináře učí, když po jejich absolvování neumějí použít ani jednu pitomou tabulku, kterou by pochopil každý středoškolák.Home