Konstrukce - Reset PC

Reset pro počítač typu PC


Popis

Jednoúčelové zapojení pro umělé vyvolání tvrdého resetu počítače. Vzniklo poté, co jsem měl mainboard počítače, který byl naprosto v pořádku, ale nebyl schopen po zanutí napájení nastartovat BIOS.  Bylo nutné cca 3 vteřiny po zapnutí stisknout tlačítko reset na počítači. Vzhledem k tomu, že všechny další funkce byly i po opakovaném otestování v pořádku, udělal jsem zcela primitivní zařízení, které tento reset vyvolá a dále se již neuplatňuje.

Principem je připojení kondenzátoru o kapacitě 100 uF přímo k pinům mainbordu, kde je zapojeno tlačítko reset. Než dojde k jeho nabití, jeho téměř nulový odpor vyvolá stejný reset počítače, jako bychom stiskly totožné tlačítko na počítači. Dále se již jeho vliv nijak neprojevuje. Obvod je paralelně připojen k tlačítku reset.

 

Technické parametry

Realizace

Dané zapojení bylo realizováno na malinkaté desce univerzálního plošného spoje, vzhledem k minimálnímu počtu součástek to určitě pro nikoho nebude problém.

 

Schéma zapojení

 

Seznam součástek

 

Polovodiče
1x BC 545
Odpory (miniaturní)
1x 6k8
1x 120k
2x 470k
Kondenzátory
1x 100 uF / 16 V, elektrolytický tantalový
1x 220 uF / 16 V, elektrolytický
Ostatní součástky
1x Relé na 12 V s jedním spínacím kontaktem

 

 Poznámky

!!! Dané zapojení je přímo spojeno s napájecím napětím +12 V, současně ale je zcela odděleno od svorek RESET. Změřte si při provozu počítače napětí na konektoru pro reset (2 piny) a zem (nulový  potenciál) spojte se záporným pólem kondenzátoru. !!!

 


Home