Konstrukce - Časový spínač

Časový spínač do koupelny


Popis

Jednoduchý časový spínač, vznikl z jednoduché potřeby po sprše vyvětrat koupelnu a hlavně se nemuset vracet pro vypnutí větráku. Na první pohled se mělo jednat o jednoduchou konstrukci, jenže nakonec bylo všechno jinak. Snažil jsem se totiž o minimální spotřebu v řádech mikroampér a ta sama o sobě přinesla řadu problémů. 

Proto je výsledná konstrukce složitější, zdůvodnění použití jednotlivých součástek je následující :

  1. Transformátor spolu se závěrečným optotriakem zajišťuje galvanické oddělení od sítě, nicméně přesto dbejte bezpečnostních opatření, pracujete se zařízením přímo napojeným na síť 

  2. CMOS verze 555 má tak nízkou spotřebu, že integrovaný stabilizátor 78L05 se prostě vypnul. Vyhlazovací kondenzátor za ním se během pár hodin vybil a spínač pak nijak nereagoval. Proto je v zapojení nízkopříkonová LED dioda s proudem kolem 3 mA

  3. Optotriak lze spínat přímo z obvodu 555, jenže spínání bylo nespolehlivé a tak jsem výstup oddělil univerzálním tranzistorem

  4. Jako nabíjený kondenzátor zajišťující nastavený čas 100 uF je nutné použít tantalovou verzi, klasický má příliš velký svodový proud a větrák se pak nevypíná

  5. Tlačítko START je blokováno kondenzátorem M1 pro odstranění rušení, elektrolytický kondenzátor na STOP tlačítku zajišťuje při případném výpadku proudu počáteční stav konstrukce jako vypnuto

  6. Použitý optotriak je určený pro velmi malé proudy, předpokládám tedy použití této konstrukce pouze pro spínání podobných zařízení (žárovka 15, 20 W; větráčky do 20 W, atd.)

 

Technické parametry

Realizace

Dané zapojení bylo realizováno na desce univerzálního plošného spoje, takže návrh DPS ode mě nečekejte. Momentálně větrák funguje třetím rokem bez jakýchkoli problémů, jedině oxidace tlačítek po prvním roce mě donutila k jejich výměně za lepší.

 

Schéma zapojení

 

Seznam součástek

 

Polovodiče
1x CMOS varianta NE 555
1x Optotriak MOC 3062
1x Tranzistor  univerzální NPN BC 539 
1x Stabilizátor 78L05
4x Dioda usměrňovací 1N4700
Odpory (miniaturní)
1x 330 ohmů
1x 1k5
2x 10k
1x 47k
2x 10M
Kondenzátory
1x 470 uF / 16 V, elektrolytický 
1x 100 uF, elektrolytický tantalový
1x 100 uF / 16 V, elektrolytický
1x 47 uF / 16 V, elektrolytický
1x 10 uF / 16 V, elektrolytický
3x 100 nF, keramický
1x 10 nF, keramický
Ostatní součástky
1x Transformátor miniaturní do DPS 0,35 W / 6 V
2x Tlačítko nízkonapěťové spínací
1x Pojistka 100 mA
1x Držák pojistky do DPS
1x Plochá krabice na stěnu, hluboké provedení

 

 Poznámky

!!! Dané zapojení je přímo spojeno se sítí - dbejte bezpečnostních opatření !!!

 


Home